Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Նոյ. 01 1994
Խաղողի նոր սորտերի և հեռանկարային հիբրիդների ձմռադիմացկունության գնահատումը Խաղողապտղագինեգործության գիտական կենտրոն
Հոկ. 30 1994
Ոսկրային մատրիքսը որպես օստեոգեն.ինդուկտ., երկաոսկր. դանդաղ սերտաճ., չսերտաճ. կոտրվ. և կեղծ հոդ. համալր. բուժ. դեպք Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա ( ԺԴ.00.13 )
Հոկ. 13 1994
Բյուրեղների անկատարությունների ուսումնասիրման որոշ ճշգրիտ ռենտգենոդիֆրակցիոն մեթոդներ ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Հոկ. 13 1994
Օսցիլյացվող էլեկտրոններով էլեկտրական պարպման ուսումնասիրությունը ցածր ճնշումների պայմաններում որպես լիցքակիր մասնիկների աղբյուրի ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 ) , Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Հոկ. 13 1994
Ռենտգենյան ճառագայթների ֆոկուսացումը և բյուրեղական անկատարելիությունների որոշումը ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Հոկ. 12 1994
Դերենիկ Դեմիրճյանի դրամատուրգիան Երևանի պետական համալսարան Նորագույն շրջանի հայ գրականություն ( Ժ.01.02 )
Հոկ. 10 1994
Բարսեղ Կեսարացու «Գիրք հարցողաց» երկի հայերեն թարգմանությունը ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Հոկ. 07 1994
Բնական հակաբիոտիկ սպարսոմիցինի նոր ածանցյալների սինթեզ Երևանի պետական համալսարան Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 )
Հոկ. 07 1994
Դինամիկ համակարգերի կայունության ուսումնասիրությունը ինտեգրալով փոքր գրառումների դեպքում ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ Տեսական մեխանիկա ( Ա.02.01 )
Հոկ. 04 1994
Շիրակի և Ջավախքի հայոց ավանդութային տարազը (19-րդ դ. վերջ - 20-րդ դ. սկիզբ) ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Հոկ. 03 1994
Սրտամկանի անախտանիշ իշեմիայի և էլեկտրասրտագրի ռեցիպրոկ փոփոխությունների կլինիկական և պրոգնոստիկ նշանակությունը սրտամկանի սուր ինֆարկտի ժամանակ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Սրտաբանություն ( ԺԴ.00.04 )
Հոկ. 03 1994
Ազդոսկրի վզիկի կոտրվածքների բուժման վիրահատական մեթոդների համեմատական բնութագիրը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա ( ԺԴ.00.13 )
Սեպ. 30 1994
Nostrification - 180 Վրաստանի գիտությունների ակադեմիայի երկրաբանության ինստիտուտ
Սեպ. 30 1994
Զորավար Անդրանիկը և հայ հեղափոխական շարժումը ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Սեպ. 27 1994
ՑԱՄՖ-ի համակարգը և նյարդահաղորդիչ ամինաթթուների սինախտիկ ակտիվությունը լոշտակի ազդեցության մեխանիզմում ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )