Կազմակերպություններ

Անվանում Գերատեսչություն
Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան
Հայկական բժշկական ինստիտուտ
Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ հիմնադրամ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն ՀՀ առողջապահության նախարարություն
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ ԻԿՐԱՆԵՏ կենտրոն միջազգային կազմակերպություն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա