Երևանի պետական համալսարան (Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն)

Подсписок
Հայերեն
Вопросы
 1. Նմուշային միջին և նմուշային միջնարժեք; նրանց հատկություններով։
 2. Առավելագույն ճշմարտանմանության եղանակ։
 3. Մոմենտների եղանակ։
 4. Միջնարժեքների տարբեր ընթհանրացումներ բազմաչափ տարածություններում։
 5. Գնահատականի արդյունավետություն, անշեղություն և ունակություն։
 6. Ռիսկի և վատագույն դեպքում ռիսկի սահմանումները, նրանց կարևորությունը։
 7. Ռիսկի հաշվարկը անկախ միատեսակ բաշխված նորմալ վեկտորների համար։
 8. Ավելցուկ ռիսկի սահմանումը, կարևորությունը և կապը սովորական ռիսկի հետ։
 9. Մինիմաքս վերին և ստորին սահմաններ, մինիմաքս օպտիմալություն։
 10. Հուբերի ֆունկցիան, նրա գնահատականը և կապը միջինի և միջնարժեքի հետ։
 11. Երկրաչափական միջնարժեքի և նրա հատկությունները։
 12. Հուբերի ախտոտվածության մոդելը և ստացված արդյունքները։
 13. Այլ հայտնի ախտոտվածության մոդելներ և նրանց կապը։
 14. Խզման կետի սահմանումը և նրա արժեքը նմուշային միջին և միջնարժեք գնահատականների համար (միաչափ տարածությունում)։
 15. Ռիսկի հաշվարկը Հուբերի ախտոտվածության մոդելի դեպքում կոորդինատային միջնարժեքի համար։
 16. Նորմալ բաշխման կոնցենտրացիա միջինի շրջակայքում։
 17. Սուբ-Գաուսյան և սուբ-էքսպոնենցիալ բաշխումներ և նրանց հատկությունները։
 18. Չեռնովի անհավասարումը և նրա ընդհանրացումը։
 19. Հյոֆդինգի վեկտորային և մատրիցային անհավասարումները։
 20. Բեռնշտեյնի վեկտորային և մատրիցային անհավասարումները։
 21. Սլեպիան կամուրջ, նրա կիրառությունները։