Երևանի պետական համալսարան (Միջազգային հարաբերություններ)

Вопросы
 1. «Դիվանագիտություն» հասկացությունը. Դիվանագիտությունը որպես գիտություն և արվեստ:
 2. Դիվանագիտական հարաբերությունների մասին Վիեննայի 1961 թ. կոնվենցիան:
 3. Վիեննայի կոնվենցիան (1963թ.) հյուպատոսական հարաբերությունների մասին:
 4. Դիվանագիտական դասեր և ռանգեր:
 5. Դիվանագիտական կորպուս: Դուայեն:
 6. Դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը, ընդհատումն ու խզումը:
 7. Դեսպանի նշանակման կարգը: Հավատարմագրերի հանձնումն ու դեսպանի հիմնական պարտականությունները
 8. Դեսպանի հետկանչումը և նրա մեկնումը նստավայր երկրից:
 9. Հյուպատոսական հիմնարկների կարգերը և անձնակազմը:
 10. «Հյուպատոսական իրավունք» հասկացությունը և աղբյուրները:
 11. Դիվանագիտական և հյուպատոսական ներկայացուցչությունների արտոնություններն ու իմունիտետը:
 12. Դիվանագիտական և հյուպատոսական անձնակազմի արտոնություններն ու իմունիտետը:
 13. Դիվանագիտական գրագրության հիմնական տեսակները:
 14. «Համատեղող դեսպան»: «Շրջիկ դեսպան»: Նրանց խնդիրները և գործառույթները:
 15. Դիվանագիտական ներկայացուցչությունների հիմնական ֆունկցիաները:
 16. Դիվանագիտական ծառայության արդի վիճակի համեմատական վերլուծությունը (ԱՄՆ-ի , Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, ԳԴՀ-ի , Իտալիայի և ՌԴ-ի օրինակով):
 17. Բազմակողմ դիվանագիտության զարգացման հիմնական փուլերը:
 18. «Կոնֆերանսների դիվանագիտությունը»:
 19. «Բաց» դիվանագիտության հայեցակարգը:
 20. «Հանրային» դիվանագիտության հայեցակարգը:
 21. Տնտեսական դիվանագիտությունը որպես բազմակողմ դիվանագիտության գործոն:
 22. Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքական մեխանիզմը:
 23. Եվրոպական Միության դիվանագիտական մարմինները:
 24. Արտաքին քաղաքականության տեղեկատվական ապահովումը:
 25. ԱՄՆ-ի արտաքին հարաբերությունների մարմինների ընդհանուր բնութագիրը:
 26. Մեծ Բրիտանիայի արտաքին հարաբերությունների մարմինների ընդհանուր բնութագիրը:
 27. Ֆրանսիայի արտաքին հարաբերությունների մարմինների ընդհանուր բնութագիրը:
 28. Ռուսաստանի դաշնության արտաքին հարաբերությունների մարմինների ընդհանուր բնութագիրը:
 29. Այցերի տեսակները, նրանց դերը միջպետական հարաբերություններում:
 30. Դիվանագիտական ընդունելությունների տեսակները և առանձնահատկություն-ները:
 31. Անձնական և վերբալ նոտաներ: Հուշանամակներ և հուշագրեր (մեմորանդում):
 32. Դիվանագիտական ընդունելությունների նախապատրաստումը և անցկացումը:
 33. Դիվանագիտական այցելություններ և զրույցներ:
 34. Դիվանագիտական բանակցությունների արդյունքները (պայմանագիր, համաձայնագիր, կոնվենցիա, հուշագիր, համատեղ հայտարարություն, արձանագրություն, մտադրությունների մասին համաձայնագիր, ջենթլմենյան համաձայնություն):
 35. Դիվանագիտական բանակցությունների տեսակները:
 36. Դիվանագիտական բանակցություններ վարելու ազգային առանձնահատկությունների ընդհանուր բնութագիրը:
 37. Դիվանագիտական արարողակարգը Հայաստանի Հանրապետություն օտարերկրյա պետությունների ղեկավարների այցերի ժամանակ:
 38. Դիվանագիտական ծառայության մասին ՀՀ օրենքը դիվանագիտական ծառայության խնդիրների մասին (ընդհանուր դրույթներ):
 39. ՀՀ դիվանագիտական ծառայության պաշտոններն ու աստիճանները:
 40. ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչության ղեկավարի պարտականությունների կատարման անցնելու սկիզբը և ավարտը:
 41. ՀՀ դիվանագետի երդումը: ՀՀ դիվանագետի հիմնական իրավունքները և պարտականությունները:
 42. ՀՀ դիվանագիտական աստիճանների շնորհումը և աստիճանից զրկելն ըստ ՀՀ օրենքի:
 43. ՀՀ ԱԳն կենտրոնական ապարատի կառուցվածքը:
 44. ՀՀ օրենքը հյուպատոսական ծառայության խնդիրների մասին (ընդհանուր դրույթներ):
 45. ՀՀ հյուպատոսական ծառայության մասին օրենքը նոտարական գործողությունների, հյուպատոսական վավերացման և գանձումների մասին:
 46. ՀՀ հյուպատոսի պարտականությունները ՀՀ քաղաքացիների իրավունքների և շահերի պաշտպանության հարցում: (ՀՀ քաղաքացիների գույքի պահպանության, կալանավորված քաղաքացիների պաշտպանության):
 47. Հյուպատոսի նշանակման կարգն ըստ ՀՀ հյուպատոսական ծառայության մասին օրենքի:
 48. ՀՀ ԱԳՆ պետական արարողակարգի ծառայություն գործակալության կառուցվածքը, պարտականությունները և խնդիրները:
 49. ՀՀ օրենքը Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի կնքման, վավերացման և չեղյալ հայտարարման մասին:
 50. ՀՀ արտաքին հարաբերությունների պետական մարմինները, դրանց խնդիրները և պարտականությունները:
 51. Դեսպանական գործն ըստ «Մանուի օրենքների»:
 52. Դեսպանական գործի կազմակերպումը Հին Հունաստանում:
 53. Միջազգային կապերի ձևերը Հին Հռոմում: Դիվանագիտական ծառայությունը:
 54. Դիվանագիտական ծառայությունը Բյուզանդիայում:
 55. Դեսպանական գործը Բաղդադի խալիֆայությունում:
 56. Դիվանագիտական ծառայությունը Վենետիկում (12-15 դդ.):
 57. Արտաքին հարաբերությունների մարմինները և դիվանագիտական ծառայությունը Եվրոպական երկրներում 16-18դդ.:
 58. Թալեյրանի դիվանագիտական գործունեությունը:
 59. Բիսմարկի դիվանագիտական գործունեությունը:
 60. Նապոլեոնյան դիվանագիտությունը կայսրության շրջանում:
 61. Վերսալ-Վաշինգտոնյան համակարգի պայմանագրերը:
 62. Ազգերի լիգայի և ՄԱԿ-ի ստեղծումն ու գործունեությունը:
 63. Նացիստական Գերմանիայի և ֆաշիստական Իտալիայի արտաքին քաղաքականությունը:
 64. Սառը պատերազմը և Երկբևեռ աշխարհակարգը:
 65. ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը և արտաքին քաղաքական դոկտրինները Սառը պատերազմի ընթացքում:
 66. Գաղութային համակարգի փլուզման գործընթացը, երրորդ աշխարհն ու չմիացած երկրների շարժումը:
 67. Միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի կնքումը:
 68. Համաեվրոպական և Հելսինկիի գործընթացն ու Հելսինկիի ակտի ստորագրումը:
 69. Իսրայել պետության հռչակումը և արաբ-իսրայելական պատերազմները 1948-1967թթ.:
 70. Որոշման կայացման գործընթացը միջազգային հարաբերություններում:
 71. Պինգ-պոնգի դիվանագիտությունը`ՉԺՀ-ԱՄՆ հարաբերությունների համատեքստում:
 72. Գերմանական հարցը 1945/49-1990 թթ. և Գերմանիայի վերամիավորումը:
 73. Կիպրոսի հիմնախնդիրը:
 74. Հնդկաստանա-պակիստանյան հակամարտությունը:
 75. Հարավսլավիայի էվոլյուցիան և փլուզման գործընթացը:
 76. Իրան-իրաքյան պատերազմի պատճառները, ընթացքն ու արդյունքները:
 77. «Մաքոքային դիվանագիտությունն» ու «մերձավորության քննարկումները»:
 78. ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքական գերակայությունները Ջորջ Բուշ ավագի և Բիլլ Քլինթոնի օրոք:
 79. Ջորջ Բուշ կրտսերի դոկտրինը: Նախարդիական, արդիական և հետարդիական երկրներ, «կանխակալում» և «կանխարգելում», «Չարիքի առանցք» հասկացությունները):
 80. Եվրոպական ինտեգրացիայի գործընթացն ու Եվրամիության երրորդ և չորրորդ ընդլայնումները:
 81. Եվրոպական միության ինստիտուտները:
 82. Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը:
 83. Նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության/ՆԱԵԿ (OPEC) ստեղծումն ու գործունեությունը:
 84. Մասնավոր ռազմական ընկերությունների ստեղծումն ու գործունեությունը:
 85. Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ստեղծումն ու գործունեությունը:
 86. Խաղերի տեսությունը միջազգային հարաբերություններում:
 87. Պետությունների իրավահաջորդությունը:
 88. 1918թ. Տրապիզոնի հաշտության խորհրդաժողովը. Հայկական հարցի արծարծումները:
 89. Դիվանագիտական բանակցությունները Բաթումում. Անդրկովկասյան պետության կազմալուծումը. երեք անկախ հանրապետությունների ստեղծումը (1918թ. մայիս)
 90. 1918թ. հունիսի 3-ի Բաթումի պարտավորագիրը և հունիսի 4-ի պայմանագիրը:
 91. Հայկական հարցը Փարիզի կոնֆերանսում:
 92. Սան-Ռեմոյի կոնֆերանսը: Սևրի պայմանագիրը:
 93. Լոզանի կոնֆերանսը: Հայկական հարցը կոնֆերանսում:
 94. Հայաստանը ըստ Ալեքսանդրապոլի (1920թ. դեկտ. 2), Մոսկվայի (1921 թ. մարտի 16), և Կարսի (1921 թ. հոկտ. 13) պայմանագրերի (համեմատական վերլուծություն):
 95. Հայաստանի առաջին Հանրապետության կազմավորումը: Արտաքին հարաբերությունների ներպետական և արտասահմանյան մարմիներրը:
 96. Հայաստանի առաջին Հանրապետության միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը (ընդհանուր բնութագրումը):
 97. Հայաստանի առաջին Հանրապետության արտաքին քաղաքականության երեք հիմնական փուլերը և նրանց համեմատական վերլուծությունը:
 98. Հայաստանի առաջին Հանրապետության առնչությունները Խորհրդային Ռուսաստանի հետ (1918թ. հունիս - նոյեմբեր):
 99. Վրաց-ադրբեջանական ռազմական դաշինքները և Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը (1919թ. հունիս, սեպտեմբեր):
 100. Հայաստանի առաջին Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918-1920թթ.):
 101. Հայաստանի առաջին Հանրապետության հարաբերություններն Ուկրաինայի հետ (1918-1920թթ.):
 102. Հայաստանի առաջին Հանրապետության միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները (1918-1920թթ.)
 103. Հայ-վրացական պատերազմը. Ռուսաստանի հարավի և Մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշումը:
 104. Խորհրդային Ռուսաստանի հետ ՀՀ հարաբերությունները 1918-1920թթ.:
 105. Հայաստանի սահմանների հարցի արծարծումները (Պոտսդամում և այլն) և դրա արդյունքները:
 106. Հայաստանի երրորդ Հանրապետության անկախության ճանաչման գործընթացը:
 107. ՀՀ արտաքին հարաբերությունների պետական մարմինները, դրանց խնդիրները:
 108. Ղարաբաղյան հիմնահարցը և միջազգային դիվանագիտությունն արդի փուլում:
 109. ՀՀ հարաբերությունները սահմանակից երկրների հետ արդի ժամանակաշրջանում:
 110. ՀՀ-ՌԴ հարաբերությունները 1991-2020 թթ.:
 111. ՀՀ-ԱՄՆ հարաբերություններն 1991-2020 թթ.:
 112. Հայաստանի երրորդ Հանրապետության անդամակցությունը միջազգային կազմակերպություններին:
 113. Ինտեգրացիոն գործընթացների առանձնահատկությունները հետխորհրդային տարածքում:
 114. ԱՊՀ կազմավորումը: Հայաստանի մասնակցությունն ԱՊՀ-ին: կառույցներին:
 115. ՀԱՊԿ-ի ստեղծումն ու գործունեությունը:
 116. ԵԱՏՄ ստեղծումն ու գործունեությունը:
 117. ՀՀ անդամակցությունը հետխորհրդային տարածքում ձևավորված կազմակերպություններին (ԱՊՀ, ՀԱՊԿ, ԵԱՏՄ)
 118. Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում 1991-2020 թթ.:
 119. Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում 1991-2020թթ.:
 120. ՌԴ-ԱՄՆ հարաբերությունները 1991-2020 թթ.:
 121. ՌԴ արտաքին քաղաքականությունը հետխորհրդային տարածքում 2000-2020թթ.:
 122. ԱՄՆ-ի շահերը Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում` արդի շրջանում:
 123. Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը: Արցախյան շարժումը, պատերազմը, զինադադարի հաստատումը և հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ բանակցային գործընթացը:
 124. Ազգային հզորության տարրերը՝ աշխարհագրական դիրք, բնական պաշարներ, արդյունաբերական պոտենցիալ, զինուժ, կառավարման որակ:
 125. Դաշինքներ և հակադաշինքներ. Դաշինքներն ընդդեմ համաշխարհային տիրապետության:
 126. Միջազգային օդային իրավունք հասկացությունը և սկզբունքները:
 127. Միջազգային էկոլոգիական իրավունք հասկացությունը և սկզբունքները:
 128. Միջազգային ծովային իրավունք հասկացությունը: Ծովային տարածությունների իրավական ռեժիմը:
 129. Միջազգային նեղուցներ և ջրանցքներ հասկացությունը. տարանցիկ անցման ռեժիմը:
 130. Մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ միջազգային իրավական փաստաթղթերը:
 131. Պետությունների ճանաչումը և դրա տեսակները: Պետությունների ճանաչման ձևերը:
 132. Ազգերի ինքնորոշման, պետությունների տարածքային ամբողջականության և սահմանների անխախտելիության սկզբունքները:
 133. Միջնորդական առաքելություններ. միջնորդների պարտականությունները և հիմնական սկզբունքները:
 134. Միջազգային և ներպետական իրավունքի հարաբերակցությունը:
 135. Միջազգային իրավունքի սույեկտները: Ճանաչումը միջազգային իրավունքում:
 136. Միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքները: