Метаболические изменения и структурные повреждения ДНК у рентген-облученных дрожжей C.guilliermondii NP-4

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Доктор наук
Специальность
Биохимия
Գ.00.04
Дата защиты
Завершено

2022

Подтверждено
Ընդդիմախոս Մ.Սիմոնյանի կարծիքը
Մ.Սիմոնյան (207.64 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Մարմարյանի կարծիքը
Գ.Մարմարյան (383.03 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ (388.07 KB)
Ընդդիմախոս Պ.Ղազարյանի կարծիքը
Պ.Ղազարյան (299.93 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Մարության (1.46 MB)