Внешняя военная политика РА в контексте обеспечения безопасности

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Политические институты и процессы
ԻԳ.00.02
Ведущая организация
Дата защиты
Завершено

2023

Подтверждено
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1.45 MB)
Ընդդիմախոս Գ.Մ.Քեռյանի կարծիքը
Գ.Քեռյան (1018.36 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Է. Մարտիրոսյան կարծիքը
Վ. Մարտիրոսյան (1.01 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա. Մնացականյան (325.68 KB)