Թվային սխեմաների մոդելավորում և օպտիմալացում ապակայունացնող գործոնների հաշվառմամբ

Соискатель
Искомая ученая степень
Доктор наук
Специальность
Ավտոմատացման համակարգեր
Ե.13.02
Дата защиты
Завершено

2006

Подтверждено