Ավտոմատ չափիչ համալիրներ անտենաների բնութագրերը մոտակա դաշտի մեթոդով միլիմետրային ալիքների տիրույթում որոշելու համար

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Доктор наук
Специальность
Ռադիոտեխնիկա և կապ
Ե.12.00
Дата защиты
Завершено

2007

Подтверждено