Երևանի պետական համալսարան (Նորագույն շրջանի հայ գրականություն)

Вопросы
 1. Հովհ. Թումանյանի պոեմները, լեգենդներն ու բալլադները
 2. Հ. Թումանյանի քնարերգությունը
 3. Ավ. Իսահակյանի քնարերգությունը
 4. Հ. Թումանյանի արձակը
 5. Ավ. Իսահակյանի արձակը
 6. Վ. Տերյանի ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը (բանաստեղծական շարքերը)
 7. Վարուժանի «Ցեղին սիրտը» ժողովածուն
 8. Դ. Վարուժանի «Հեթանոս երգեր» ժողովածուն
 9. Դ. Վարուժանի «Հացին երգը» շարքը
 10. Սիամանթոյի ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը (բանաստեղծական շարքերը)
 11. Չարենցի ստեղծագործությունը 1910-ական թթ.
 12. Չարենցի «Երկիր Նաիրի» վեպը
 13. Չարենցի «Գիրք ճանապարհի» ժողովածուն. «Պատմության քառուղիներով» և «Տաղեր և խորհուրդներ» շարքերը
 14. Չարենցի «Էպիկական լուսաբաց» ժողովածուն
 15. Չարենցի «Խմբապետ Շավարշը» պոեմը
 16. Չարենցի ստեղծագործության վերջին շրջանը (1934-1937)
 17. Անցյալի պատկերները Բակունցի պատմվածքներում
 18. Քաղաքացիական կռիվների և նոր կյանքի պատկերները Բակունցի պատմվածքներում
 19. Դ. Դեմիրճյանի պատմվածքները
 20. Դ. Դեմիրճյանի դրամատուրգիան
 21. Դեմիրճյանի «Վարդանանք» վեպը. Ավարայրի խորհուրդը
 22. Վ. Թեքեյանի պոեզիայի ընդհանուր բնութագիրը
 23. Օշականի ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը. պատմվածքները
 24. Շ. Շահնուրի «Նահանջը առանց երգի» վեպը
 25. Շ. Շահնուրի պատմվածքները
 26. Կ. Զարյանի արձակը
 27. Կ. Զարյանի պոեզիան
 28. Սփյուռքահայ գրականության ձևավորումը, առանձնահատկությունները (1920-30-ական թթ.)
 29. Համաստեղի արձակը. հայը օտար ափերում և հայրենիքում
 30. Ստեփան Զորյանի պատմվածաշարերը
 31. Զորյանը պատմավիպասան.արդիականությունը պատմավեպերում
 32. Գուրգեն Մահարու արձակը
 33. Ն. Զարյանի «Արա Գեղեցիկ» դիցապատմական ողբերգությունը
 34. Պարույր Սևակի ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը
 35. Հրանտ Մաթևոսյանի արձակի առանձնահատկությունները
 36. Հետպատերազմյան շրջանի պոեզիայի ընդհանուր բնութագիրը (Հ.Սահյան, Ս. Կապուտիկյան, Վ. Դավթյան)
 37. 1960-70-ական թթ. արձակի (Ս. Խանզադյան, Մ. Սարգսյան, Զ. Խալափյան, Վ. Պետրոսյան և ուրիշներ) ընդհանուր բնութագիրը
 38. Էպիկական սեռի առանձնահատկությունները. էպիկական ժանրեր
 39. Քնարական սեռի առանձնահատկությունները. քնարական ժանրեր
 40. Դրամատիկական սեռի առանձնահատկությունները. դրամատիկական ժանրեր
 41. Կլասիցիզմի գրական ուղղությունը, դրսևորումը հայ գրականության մեջ
 42. Ռոմանտիզմի գրական ուղղության առանձնահատկությունները
 43. Ռեալիզմ և նատուրալիզմ. ռեալիզմի փուլերը
 44. Սիմվոլիզմի գրական ուղղությունը, դրսևորումը հայ գրականության մեջ
 45. Ֆուտուրիզմ, նեոռոմանտիզմ. դրսևորումները հայ գրականության մեջ