Архив защит

Дата (YYYY-MM)
Окт 12 2023
Возможности трехмерной сонографии в прогнозировании исходов вспомогательных репродуктивных технологий при T-образной аномалии полости матки Научно-исследовательский центр охраны здоровья матери и ребенка Акушерство и гинекология ( ԺԴ.00.01 )
Дек 13 2022
Течение и исход однополой беременности после экстракорпорального оплодотворения Научно-исследовательский центр охраны здоровья матери и ребенка Акушерство и гинекология ( ԺԴ.00.01 )
Окт 12 2021
Эффективность летрозола в программах вспомогательных репродуктивных технологий у женщин с синдромом поликистозных яичников Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци Акушерство и гинекология ( ԺԴ.00.01 )
Июн 22 2021
Оптимизация обследования и терапии гиперпластических процессов эндометрия у женщин с гипотиреозом Республиканский институт репродуктивного здоровья, перинатологии, акушерства и гинекологии Акушерство и гинекология ( ԺԴ.00.01 )
Дек 21 2018
Արտամարմնային բեղմնավորման ծրագրի առանձնահատկությունները տարբեր ծագման ձվարանային ցածր պաշարով կանանց մոտ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա ( ԺԴ.00.01 )
Июн 22 2018
Եռաչափ սոնոգրաֆիայի դերը Միրենա Լևոնորգեստրել-ռիլիզինգ ներարգանդային համակարգի վտարման ռիսկի կանխատեսման գործում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա ( ԺԴ.00.01 )
Мрт 30 2018
Անպտուղ ամուսնության տարածվածության և պատճառագիտության կլինիկահամաճարակաբանական իրավիճակը և բարելավման ուղիները Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա ( ԺԴ.00.01 )
Фев 22 2018
Արգանդի հորմոնակախյալ որոշ ախտաբանությունների բուժման նոր մոտեցումները լեվոնօրգեստրել ռիլիզինգ ներարգանդային համակարգի («Միրենա») կիրառման միջոցով Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա ( ԺԴ.00.01 )
Дек 23 2017
Ձեռքբերովի և գենետիկ թրոմբոֆիլիայով կանանց ԱՄԲ անարդյունավետ և բարդացած դեպքերի ախտածնային կանխարգելման հիմնական սկզբումքները Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա ( ԺԴ.00.01 )
Янв 31 2017
Կորտիզոլի, ինտերլեյկին 2-ի և ինսուլինանման աճի գործոնի ախտորոշիչ նշանակությունը գեստոզների և պտղաջրերի վաղաժամ արտահոսքի դեպքում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա ( ԺԴ.00.01 )
Янв 31 2017
Գենային պոլիմորֆիզմը պտղի կորստի համախտանիշի դեպքում և բուժման օպտիմալացումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա ( ԺԴ.00.01 )
Июн 28 2016
Քրոնիկական հոգեհուզական սթրես կրող հղիների մայր-ընկերք-պտուղ համակարգի արյան շրջանառության և հորմոնալ հաշվեկշռի առանձնահատկությունների համալիր գնահատման կանխորոշիչ նշանակությունը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա ( ԺԴ.00.01 )
Дек 24 2015
Հեշտոցային բիոցենոզի առանձնահատկությունը գլյուկոկորտիկոիդների թերապիայի ֆոնի վրա Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա ( ԺԴ.00.01 )
Дек 18 2014
Հղիության ընթացքի և վարման առանձնահատկությունները վահանաձև գեղձի դիսֆունկցիայի ժամանակ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա ( ԺԴ.00.01 )
Дек 08 2014
Nostrification - 446 Ռուսաստանի ակադեմիկոս Վ.Ի. Կուլակովի անվան մանկաբարձության, գինեկոլոգիայի և պերինատոլոգիայի գիտական կենտրոն Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա ( ԺԴ.00.01 )