Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

Կրճատ անվանում
ԵՊԲՀ
Հիմնադրման տարին
Հասցե
Կորյունի 2, Երևան, 0025, Հայաստան
Հեռ.
(+374 10) 582532
Էլ․ փոստ
info@ysmu.am
Գերատեսչություն
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Թույլատրելի թվանիշներ:
Գ.00.04 , Գ.00.07 , Գ.00.15 , ԺԴ.00.01 , ԺԴ.00.02 , ԺԴ.00.03 , ԺԴ.00.04 , ԺԴ.00.05 , ԺԴ.00.06 , ԺԴ.00.07 , ԺԴ.00.08 , ԺԴ.00.09 , ԺԴ.00.10 , ԺԴ.00.11 , ԺԴ.00.12 , ԺԴ.00.13 , ԺԴ.00.14 , ԺԴ.00.15 , ԺԴ.00.16 , ԺԴ.00.17 , ԺԴ.00.18 , ԺԴ.00.19 , ԺԴ.00.20 , ԺԴ.00.21 , ԺԵ.00.01