Архив защит

Дата (YYYY-MM)
Сен 22 2023
Современное состояние ландшафтов Тавушской области и пути экологического улучшения Ереванский государственный университет География ( ԻԴ.03.01 )
Сен 27 2022
Роль информации СМИ в формировании туристической привлекательности в РА Ереванский государственный университет География ( ԻԴ.03.01 )
Окт 15 2021
Оценка влияния рельефа на территориальное развитие города Ахваз и его экологическое состояние с помощью дешифрирования аэрокосмических снимков Ереванский государственный университет География ( ԻԴ.03.01 )
Окт 09 2019
ՀՀ բնակչության ժամանակակից միգրացիայի աշխարհագրական վերլուծությունը Երևանի պետական համալսարան Աշխարհագրություն ( ԻԴ.03.01 )
Июл 15 2019
Տարաբնակեցման զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ սահմանամերձ, լեռնային ու բարձր լեռնային տարածքներում ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ Աշխարհագրություն ( ԻԴ.03.01 )
Апр 06 2018
Գեոմորֆոմետրիական ցուցանիշների հիման վրա ռելիեֆի շրջանցում և շրջանաձև կառուցվածքների տարամջատում Հայաստանի Հանրապետությունում` ԱՏՀ մեթոդների կիրառմամբ Երևանի պետական համալսարան Աշխարհագրություն ( ԻԴ.03.01 )
Янв 26 2018
Էկոտուրիզմի զարգացումը Իրանի Գոլեստան նահնագում Երևանի պետական համալսարան Աշխարհագրություն ( ԻԴ.03.01 )
Дек 22 2017
ՀՀ տարածքում օդի ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների տարածաժամանակային բաշխման օրինաչափությունների վերլուծումը և գնահատումը կլիմայի փոփոխության համատեքստում Երևանի պետական համալսարան Աշխարհագրություն ( ԻԴ.03.01 )
Июн 06 2017
Աճի բևեռներ և կենտրոններ հայեցակարգը ՀՀ ռեգիոնալ զարգացման գործընթացում Երևանի պետական համալսարան Աշխարհագրություն ( ԻԴ.03.01 )
Май 15 2015
Լեռնային երկրահամակարգերի բնատեխնածին ռիսկերի կանխատեսում և կառավարում (Լոռի-Փամբակ և Աղստև Տավուշ) տարածաշրջանների օրինակով Երևանի պետական համալսարան Աշխարհագրություն ( ԻԴ.03.01 )
Дек 19 2014
ՀՀ տարածքի բնական աղետների պոտենցիալ վտանգավորության և խոցելիության համալիր ուսումնասիրության սկզբունքները ռիսկի գնահատման նպատակով Երևանի պետական համալսարան Աշխարհագրություն ( ԻԴ.03.01 )
Дек 12 2014
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գետային հոսքի ձևավորման գործոնների վերլուծությունը և գնահատումը Երևանի պետական համալսարան Աշխարհագրություն ( ԻԴ.03.01 )
Нбр 21 2014
«Էրեբունի» օդանավակայանի ավիացիոն օդերևութաբանական պայմանների գնահատումը և ցածր ամպամածության կանխատեսումը Երևանի պետական համալսարան Աշխարհագրություն ( ԻԴ.03.01 )
Нбр 07 2014
ՀՀ հողերի դեգրադացիայի ռիսկի գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով) Երևանի պետական համալսարան Աշխարհագրություն ( ԻԴ.03.01 )
Июн 16 2014
ՀՀ Արաքսի ավազանի գետերի էքստրեմալ ելքերի հաշվարկը և ռիսկի գնահատումը Երևանի պետական համալսարան Աշխարհագրություն ( ԻԴ.03.01 )