Երևանի պետական համալսարան

Կրճատ անվանում
ԵՊՀ
Հիմնադրման տարին
Հասցե
ք. Երևան, 0025, Ալեք Մանուկյան 1
Հեռ.
(+37410) 555240
Էլ․ փոստ
info@ysu.am
Գերատեսչություն
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Թույլատրելի թվանիշներ:
Ա.01.01 Ա.01.02 Ա.01.05 Ա.01.06 Ա.01.07 , Ա.01.09 , Ա.04.02 , Ա.04.03 , Ա.04.05 , Ա.04.07 , Ա.04.10 , Ա.04.16 , Ա.04.21 , Բ.00.03 , Բ.00.04 , Գ.00.02 , Գ.00.04 , Գ.00.05 , Գ.00.07 , Գ.00.08 , Գ.00.15 , Ե.13.04 , Է.00.01 , Է.00.02 , Է.00.03 , Է.00.04 , Է.00.05 , Ը.00.01 , Ը.00.02 , Ը.00.03 , Ը.00.06 , Ը.00.08 , Թ.00.01 , Թ.00.05 , Թ.00.06 , Ժ.01.01 , Ժ.01.02 , Ժ.01.03 , Ժ.01.04 , Ժ.01.06 , Ժ.01.07 , Ժ.02.01 , Ժ.02.02 , Ժ.02.04 , Ժ.02.07 , ԺԲ.00.01 , ԺԲ.00.02 , ԺԲ.00.03 , ԺԲ.00.04 , ԺԲ.00.05 , ԺԳ.00.01 , ԺԵ.00.01 , ԺԷ.00.03 , ԺԹ.00.01 , ԺԹ.00.04 , ԻԲ.00.01 , ԻԳ.00.01 , ԻԳ.00.02 , ԻԳ.00.04 , ԻԴ.01.01 , ԻԴ.01.08 , ԻԴ.03.01 , ԻԴ.04.01