Архив защит

Дата (YYYY-MM)
Июн 13 2024
Теоремы вложения в мультианизотропных пространствах Соболева и их применения в теории дифференциальных уравнений с частными производными Российско-Армянский университет Дифференциальные уравнения, математическая физика ( Ա.01.02 )
Мрт 21 2024
Некоторые интегральные уравнения с монотонной нелинейностью на неограниченных областях Российско-Армянский университет Дифференциальные уравнения, математическая физика ( Ա.01.02 )
Сен 13 2022
Регулярные гипоэллиптические уравнения в мультианизотропных пространствах Соболева Российско-Армянский университет Дифференциальные уравнения, математическая физика ( Ա.01.02 )
Мрт 15 2022
Вопросы построения неподвижных точек некоторых интегральных операторов с выпуклой нелинейностью Ереванский государственный университет Дифференциальные уравнения, математическая физика ( Ա.01.02 )
Янв 19 2022
Вопросы разрешимости некоторых классов интегральных уравнений сверточного типа, порождаемые некомпактными операторами Национальный Политехнический Университет Армении Дифференциальные уравнения, математическая физика ( Ա.01.02 )
Июн 29 2021
Граничные задачи для вырождающихся дифференциально-операторных уравнений Ереванский государственный университет Дифференциальные уравнения, математическая физика ( Ա.01.02 )
Дек 15 2020
Некоторые нелинейные интегральные уравнения в теории p-адических струн Ереванский государственный университет Дифференциальные уравнения, математическая физика ( Ա.01.02 )
Июн 26 2019
Վեցերորդ կարգի մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների համար Դիրիխլեի խնդրի արդյունավետ լուծումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )
Апр 10 2019
Nostrification - 574 Ֆրանսիայի Սերժի-Պոնտուազ համալսարան Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )
Дек 26 2018
Եզրային խնդիրներ էլիպսական և պարաբոլական հավասարումների համար և կիրառություններ եկրֆազ միջավայրի մաթեմատիկական մոդելներում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )
Июн 05 2018
Կիսաէլիպտիկ օպերատորների ինդեքսի և նյոտերյանության հետազոտում Երևանի պետական համալսարան Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )
Май 22 2018
Սպեկտրալ տեսության որոշ հարցեր Երևանի պետական համալսարան Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )
Май 22 2018
Հակադարձ խնդիրներ որոշ դիֆերենցիալ օպերատորների համար Երևանի պետական համալսարան Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )
Фев 28 2018
Գազերի կինետիկ տեսության որոշ ոչ գծային եզրային խնդիրների լուծելիության հարցեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )
Июн 30 2017
Եզրային խնդիրներ Հարդիի կշռային տարածություններում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )