Некоторые особенности дифрагированных рентгеновских пучков при присутствии внешних воздействий.

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Физика конденсированного состояния
Ա.04.07
Совет
Дата защиты
Завершено

2021

Подтверждено
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (425.99 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Նորեյանի կարծիքը
Ս.Նորեյան (173.14 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Հարությունյանի կարծիքը
Վ.Հարությունյան (177.06 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Մուրադյան (1.34 MB)