Դիֆրակցված ռենտգենյան փնջերի որոշ առանձնահատկություններ արտաքին ազդակների առկայության պայմաններում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա
Ա.04.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2021

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (425.99 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Նորեյանի կարծիքը
Ս.Նորեյան (173.14 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Հարությունյանի կարծիքը
Վ.Հարությունյան (177.06 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Մուրադյան (1.34 MB)