ԲՈԿ-Ի 2023թ․ ՑԱՆԿՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

 

Հարգելի խմբագիրներ,

ԲՈԿ-ի  համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների 2023 թվականի ցուցակում ընդգրկվելու համար խնդրում ենք  մինչև  ս․թ․ դեկտեմբերի 30-ը bok.journals@gmail.com  էլ․ փոստին ուղարկել դիմում ԲՈԿ-ի նախագահի անունով, որի հետ միասին անհրաժեշտ է առցանց լրացնել նաև  Ձեր պարբերականի էլ․ փոստին ուղարկված Google Forms ձևաթուղթը, որտեղ ներկայացվելու է Ձեր պարբերականի մասին անհրաժեշտ ողջ տեղեկատվությունը։ 

Ցանկում չընդգրկված կամ նոր դիմող պարբերականների համար դիմումի մեջ պետք է նշվի պարբերականի էլ փոստը, որին ուղարկված  ԲՈԿ-ի Google Forms ձևաթուղթը նույնպես պետք է լրացնել  մինչև ս․թ․ դեկտեմբերի 30-ը։

Բացի այդ, և՛ ցանկում առկա, և՛ նոր դիմող պարբերականների համար խնդրում ենք bok.journals@gmail.com էլ․ փոստին ուղարկվող դիմումին կցել 2022 թվականի համարների գրախոսությունների էլեկտրոնային տարբերակները՝ խմբավորված արխիվացված (zip) ֆայլում։Հարգանքով՝
Բարձրագույն որակավորման կոմիտե