ՉԱԷԿ-ի վթարի վերացման աշխատանքներին մասնակցած անձանց կլինիկա-էպիդեմիոլոգիական հետազոտման արդյունքների վերլուծության ավտոմատացված համակարգ

2004

Подтверждено