ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ (Թատերական արվեստ. կինոարվեստ, հեռուստատեսություն)

Организация
Подсписок
կինոարվեստ
Вопросы
 1. Կինոգիտության սկիզբը (Լ.Դելյուկ, Օ.Մուսինակ, Վ.Տուրկին):
 2. Համր կինո:
 3. Հեռուստատեսությունը որպես իրականության գեղարվեստական դիտում:
 4. Համր կինոյից անցում հնչյուն կինոյի:
 5. Դերասանը կինոյում (թատրոնից սկսվող ոչ թատերային խաղ):
 6. Փաստի գեղագիտությունը հեռուստատեսությունում:
 7. Արևմտաեվրոպական կինոգիտության սկզբնավորումը:
 8. Կինոսցենարը որպես գեղարվեստական-պատկերային ուղեցույց:
 9. Հեռուստաֆիլմի առանձնահատկությունները:
 10. Օպերատորի դիրքը որպես կինոպատկերի որոշիչ:
 11. Հայկական առաջին հնչուն ֆիլմը թատերայնության գծերով:
 12. Կապակցումը (մոնտաժ) հեռուստատեսությունում և դրա էսթետիկան:
 13. Կինոարվեստի սպեցիֆիկումը թատրոնից դուրս:
 14. Կինոյի որպես համադրական (սինթետիկ) արվեստի բնույթը:
 15. Ռեժիսուրան կենդանի հեռուստահաղորդման մեջ:
 16. Նկարչի դերը կինոյում:
 17. Կինոժանրեր:
 18. Լրատվական ժանրը հեռուստատեսությունում:
 19. Կենդանի պատկերը և դեկորը կինոյում:
 20. Կինոդրամատուրգիան որպես գրական երկ և կինոդիտման նախագիծ:
 21. Հաղորդավարական արվեստը հեռուստատեսությունում:
 22. Շարժման դինամիկան և ռիթմը կինոյում:
 23. 1930-ական թվականների հայ կինոարվեստը:
 24. Խոսքը և դադարը հեռուստատեսությունում:
 25. Գրականությունը և կինոն:
 26. Դերասանի վարպետությունը կինոյում ի տարբերություն թատրոնի:
 27. Հեռուստախցիկը ներսում և դրսում:
 28. Խոշոր և ընդհանուր պլանները օպերատորական արվեստում:
 29. Փաստագրությունը կինոյում:
 30. Հեռուստահաղորդումը որպես ներկայություն:
 31. Դեկորատիվ կինո:
 32. Իտալական նեոռեալիստական ֆիլմերը:
 33. Հայկական հեռուստատեսության սկզբնավորումը (1950-ական թվականներ):
 34. Միագույնը որպես սկզբունք կինոյում:
 35. Փաստի գեղագիտական դիտումը կինոյում:
 36. Գաղափարախոսությունը խորհրդային կինոյում:
 37. Գույնի գեղագիտությունը կինոյում:
 38. Դերասանական արժեքները հայ կինոյում:
 39. Արկածային տարրը և դրա սկզբունքը կինոյում:
 40. Երաժշտությունը կինոյում:
 41. Պատկերի շարժումը և անշարժությունը կինոյում:
 42. Հեռուստատեսային կինո: