ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ (Համաշխարհային պատմություն)

Speciality
Questions
 1. Շումերական քաղաք-պետությունների առաջացումը և զարգացումը
 2. Ասորեստանյան Նոր տերությունը մ.թ.ա. VIII-VII դդ.
 3. Նոր բաբելոնյան տերությունը
 4. Եգիպտական Նոր թագավորությունը: Ռամզես II
 5. Խեթական տերությունը մ.թ.ա. XIV-XIII դդ.
 6. Աքեմենյան տերությունը
 7. Հույն-պարսկական պատերազմները
 8. Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքները և «համաշխարհային» տերության ստեղծումը
 9. Սելևկյան տերությունը
 10. Հնդկաստանը Մաուրյան հարստության շրջանում (մ.թ.ա. IV-II դդ.): Աշոկա տիրակալ
 11. Չինաստանը մ.թ.ա. IV - III դդ.: Ցին Շի Հուանդի
 12. Պարթևական պետությունը
 13. Հռոմեական կայսրությունը I - II դդ.
 14. Քրիստոնեական կրոնի առաջացումը և տարածումը
 15. Հռոմեական կայսրության մասնատումն ու անկումը
 16. Սասանյան տերությունը
 17. Բյուզանդական կայսրությունը Հուստինիանոս I-ի օրոք
 18. Իսլամի առաջացումը: Արաբական խալիֆայությունը VII-XIII դդ.
 19. Կարլոս Մեծի կայսրությունը
 20. Բյուզանդիան Հայկական (Մակեդոնական) հարստության օրոք
 21. Սելջուկ-թյուրքերի արշավանքները: Իկոնիայի (Ռումի) սուլթանությունը
 22. Վրաց թագավորությունը XI-XIII դարերում և հայ-վրացական փոխհարաբերությունները
 23. Խաչակրաց արշավանքները. նրանց նպատակներն ու հետևանքները
 24. Մոնղոլ-թաթարական արշավանքները և մոնղոլական տերության ստեղծումը
 25. Հարյուրամյա պատերազմը
 26. Օսմանյան պետության առաջացումը և նվաճողական քաղաքականությունը XIV - XV դդ.
 27. Ռեֆորմացիան: Մարտին Լյութեր
 28. Սեֆյան տերությունը: Շահ Աբբաս I
 29. XVII դարի անգլիական հեղափոխությունը: Օլիվեր Կրոմվել
 30. Պետրոս I-ի բարենորոգումները: Ռուսաստանյան կայսրության ստեղծումը
 31. ԱՄՆ պետության առաջացումը: Ջորջ Վաշինգտոն
 32. 1789 թ. Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը: Մաքսիմիլիան Ռոբեսպիեռ
 33. Նապոլեոն Բոնապարտ: Ֆրանսիական կայսրությունը 1804-1815 թթ.
 34. Ռուս-պարսկական պատերազմները (1804 - 1813 թթ., 1826-1828 թթ.): Գյուլիստանի և Թուրքմենչայի պայմանագրերը
 35. Քաղաքացիական պատերազմը ԱՄՆ-ում (1861-1865 թթ.): Աբրահամ Լինքոլն
 36. Իտալիայի միավորումը (1859 - 1871 թթ.): Ջուզեպպե Գարիբալդի
 37. Ֆրանս-պրուսական պատերազմը (1870 - 1871 թթ.): Գերմանական կայսրության ստեղծումը: Օտտո ֆոն Բիսմարկ
 38. Ռուս-թուրքական 1877-1878 թթ. պատերազմը: Սան-Ստեֆանոյի պայմանագիրը: Բեռլինի վեհաժողովը
 39. Արաբական երկրների ազգային-մշակութային զարթոնքը՝ Նահդա
 40. 1905-1911 թթ. սահմանադրական շարժումն Իրանում
 41. 1908 թ. երիտթուրքական հեղաշրջումը: Օսմանյան հպատակ ժողովուրդների դիրքորոշումը
 42. Առաջին համաշխարհային պատերազմի պատճառները և սկիզբը
 43. Օսմանյան կայսրությունը առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին: Հայոց ցեղասպանությունը
 44. 1917 թ. Փետրվարյան և Հոկտեմբերյան հեղափոխությունները Ռուսաստանում
 45. Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտը և հետևանքները
 46. Քաղաքացիական պատերազմը Ռուսաստանում (1918 - 1922 թթ.): Խորհրդային Միության ստեղծումը
 47. Քեմալական շարժումը: Թուրքիայի Հանրապետության առաջացումը (1923 թ.)
 48. 1921 թ. ռազմական հեղաշրջումը Իրանում: Ղաջարների հարստության տապալումը և Փեհլևի հարստության հաստատումը
 49. Ֆաշիստական վարչակարգը Իտալիայում 1922-1939 թթ.: Բենիտո Մուսսոլինի
 50. Նացիստական վարչակարգի հաստատումը Գերմանիայում (1933 թ.): Ադոլֆ Հիտլեր
 51. ԱՄՆ-ը XX դ. 30-ական թթ.: Նախագահ Ֆ. Ռուզվելտի «Նոր կուրսը»
 52. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի պատճառները և սկիզբը
 53. Խորհրդային Միության Հայրենական մեծ պատերազմը
 54. Հնդկաստանի անկախացումը 1947 թ.: Մահաթմա Գանդի և Ջավահարլալ Ներու
 55. Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության ստեղծումը (1949 թ.): Մաո Ցզեդուն
 56. 1952 թ. հեղափոխությունը Եգիպտոսում: Գամալ Աբդել Նասեր
 57. Արաբա-իսրայելական 1948 և 1967 թթ. պատերազմները: Պաղեստինյան հիմնախնդիրը
 58. Ազգային-ազատագրական շարժումներն Արաբական Արևելքում 1940-60-ական թթ.
 59. Ռազմական հեղաշրջումները Թուրքիայի Հանրապետությունում
 60. 1978-1979 թթ. հեղափոխությունը Իրանում և Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջացումը: Այաթոլլահ Խոմեյնի
 61. Վեստֆալյան համակարգի առաջացումը
 62. Վիեննայի վեհաժողովը (1814 - 1815 թթ.) և Սրբազան դաշինքի ստեղծումը
 63. Հայկական հարցը որպես Արևելյան հարցի բաղկացուցիչ մաս
 64. Անտանտի ռազմաքաղաքական դաշինքի կազմավորումը
 65. Փարիզի խաղաղության վեհաժողովը (1919-1920 թթ.): Վերսալ-Վաշինգտոնյան համակարգը
 66. Ազգերի լիգայի ստեղծումը և գործունեությունը
 67. Սևրի և Լոզանի պայմանագրերը
 68. Նոր աշխարհամակարգի ձևավորումը Մերձավոր Արևելքում Առաջին աշխարհամարտից հետո: Մանդատային համակարգը
 69. Հակահիտլերյան դաշինքի կազմավորումը: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը: Պոտսդամի խորհրդաժողովը
 70. Միավորված ազգերի կազմակերպությունը. նպատակները, կառուցվածքը և խնդիրները
 71. Սառը պատերազմը: ՆԱՏՕ-ի ռազմա-քաղաքական դաշինքի և Վարշավայի պայմանագրի կազմակերպության ստեղծումը
 72. Ինտեգրացիոն գործընթացները Արևմտյան Եվրոպայում: Եվրամիության ստեղծումը
 73. Գաղութային համակարգի փլուզումը XX դ. 40-70-ական թթ.
 74. Խորհրդային Միության փլուզումը և սոցիալիզմի համաշխարհային համակարգի վերացումը
 75. Միաբևեռ աշխարհակարգի ձևավորումը 1990-ական թթ.: ԱՄՆ-ի միջազգային դիրքերի ամրապնդումը
 76. Էթնոքաղաքական կոնֆլիկտները Հարավային Կովկասում XX դ. վերջում - XXI դ. սկզբին
 77. Հարավային Կովկասը հարևան պետությունների քաղաքականության մեջ (1991-2016 թթ.)
 78. Իսլամական ծայրահեղ արմատական կառույցներն ու կազմակերպությունները Մերձավոր Արևելքում (XX դ.-XXI դ. սկիզբ)