Complexation of cationic porphyrins with ceruloplasmin and transferrin for photodynamic therapy

2022

Confirmed
Ընդդիմախոս Ա.Համբարձումյանի կարծիքը
Ա.Համբարձումյան (327.3 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Մարդանյանի կարծիքը
Ս.Մարդանյան (287.74 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Զաքոյան (777.55 KB)