Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՒՀԵՐԻ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՆԵՐԻ, ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՅՑՈՐԴՆԵՐԻ

Հարգելի՛ գործընկերներ,

Հաշվի առնելով այն, որ «Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի» փոփոխությունների հիման վրա 2017թ․-ին մասնագիտական քննությունների ծրագրերը վերանայվել և փոփոխվել են՝ ըստ այդմ բոլոր ասպիրանտներն ու հայցորդները, որոնք իրենց մասնագիտական քննությունները հանձնել են մինչև 2017թ․-ը, այդ քննությունները պետք է վերահանձնեն ըստ նորացված ծրագրերի ատենախոսության պաշտպանությունից առաջ՝ «Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի» 19-րդ կետի պահանջներին համապատասխան։

Հարգանքով՝

ՀՀ Բարձրագույն որակավորման կոմիտե