ՀՀ ԲՈԿ-ի ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻՆ

 

Մասնագիտական խորհուրդների ժամկետները լրանալու կապակցությամբ անհրաժեշտ է մինչև 2023 թվականի հունվարի 15-ը Բարձրագույն որակավորման կոմիտե ներկայացնել ժամկետի երկարացման հայտերը՝ կցելով անդամների 2022թ. տպագիր աշխատանքների ցուցակը, իսկ նոր անդամների դեպքում՝ 2018-2022թթ. ցուցակը: