Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (Նորագույն շրջանի հայ գրականություն)

Questions
 1. Նորագույն շրջանի հայ գրականության ձեւավորումը, պարբերացումը եւ անցած ուղին: Միտումներ եւ օրինաչափություններ:
 2. Նորագույն գրականության երկու թեւերը՝ հայրենի եւ սփյուռքյան. Միտումներ եւ օրինաչափություններ:
 3. Խորհրդահայ գրականությունը 20-30-ական թթ. համայնապատկերում:
 4. Հին եւ նոր ուժերի պայքարը ազգային մտածողության եւ սոցիալիստական բովանդակության միջեւ:
 5. Գրական հոսանքները, ուղղությունները, խմբավորումները 20-30-ական թթ.:
 6. Հայաստանի Գրողների Միությունը(1934):
 7. Գրական մամուլը 20-30-ական թթ.:
 8. Քաղաքականացված գրականություն: Ազգային գաղափարաբանության ստորադասությունը ազգային բովանդակությանը:
 9. Անձի պաշտամունքը եւ գրողների խեղված ճակատագրերը:
 10. Եղիշե Չարենցի կենսապատումը եւ ստեղծագործական ճանապարհի սկիզբը: Չարենցը եւ սիմվոլիզմը:
 11. Չարենցի վաղ շրջանի ժողովածուները՝ «Երեք երգ տխրադալուկ աղջկան», «Տեսիլաժամեր», «Ծիածան»:
 12. Չարենցի վաղ շրջանի պոեմները եւ բանաստեղծական շարքերը:
 13. Չարենցը եւ հեղափոխական տարերքը: Հայրենիքի փրկութան տեսալականը՝ «Ամբոխները խելագարված», «Սոմա», «Ամենապոեմ»:
 14. Չարենցի «Տաղարան»ը.վերադարձ ազգային ակունքին:
 15. Գեղարվեստական տարեգրության չարենցյան ըմբռնումը. «Երկիր Նաիրի» երգիծավեպը(1921-1924):
 16. Չարենցի «Պոեմհերոսական», «Խմբապետ Շավարշը» չափածո նովելները:
 17. Ազգային խորքը եւ գեղագիտական նոր ճանապարհի ընտրանքը. «Էպիկական լուսաբաց»:
 18. Ազգայինի եւ համամարդկայինի ազդեցության եւ հակազդեցության առջեւ. «Գիրք ճանապարհի»:
 19. Աբովյանի կերպարի չարենցյան ըմբռնումը. «Դեպի լյառը Մասիս»:
 20. Ազգային մշակույթի ողբերգականության վերհանումը Չարենցի «Կոմիտաս», «Մահվանտեսիլ» եւ «Պատմության քառուղիներով» ստեղծագործություններում:
 21. Չարենցի «Պատգամ» բանաստեղծությունը:
 22. Դեմիրճյանի կենսապատումը եւ ստեղծագործական ուղին:
 23. Դեմիրճյանի10-ական թթ. թատրերգությունները.«Վասակ», «Դատաստան»:
 24. Դեմիրճյանի «Քաջ Նազար» դրաման:
 25. Դեմիրճյանը պատմվածագիր: Արվեստի եւ արվեստագետի հիմնախնդիրները.«Ջութակ եւ սրինգ»:
 26. Մարդկային ճակատագրերի աղճատումը Դեմիրճյանի «Անցյալիուրուները» շարքում. «Ավելորդը», «Ստամոքսը», «Տերտերը»:
 27. Ժողովրդի հոգեւոր մաքառումների, ինքնության ու կենսունակության հաստատումը. «Գիրք ծաղկանց»:
 28. Դեմիրճյանի «Վարդանանք» վեպը.ժամանակաշրջանը, միջավայրը, ազգային-քաղաքական ինքնության առաջնային գործոնները:
 29. Դեմիրճյանի «Վարդանանք» վեպի կերպարները. Վարդանանք եւ վասակյանք, ժողովուրդը:
 30. Վահան Թոթովենցի կենսապատումը եւ ստեղծագործական ուղին: Թոթովենցի «Կյանքը հին հռովմեական ճանապարհի վրա» երկը:
 31. Ստեփան Զորյանի կենսապատումը եւ ստեղծագործական ուղին:
 32. Զորյանի «Խնձորիայգին» շարքը: Համանուն պատմվածքը:
 33. Զորյանի պատմվածքների շարքերը.«Տխուրմարդիկ», «Ցանկապատ», «Պատերազմ», «Պարզհոգիներ»:
 34. Գեղարվեստական տարեգրությանփորձը. «Մի կյանքի պատմություն» վեպը:
 35. Պատմությունը Զորյանի երկերում:
 36. «Պապ թագավոր»ը՝Զորյանի վիպագրության բարձրակետ:
 37. Բակունցի կենսապատումը եւ ստեղծագործական ուղին:
 38. Բակունցի պատմվածքների ժողովածուները:
 39. Բակունցի վիպակները եւ անավարտ վեպերը՝ «Կյորես», «Կարմրաքար», «Խաչատուր Աբովյան»:
 40. Գուրգեն Մահարու կենսապատումը եւ ստեղծագործական ուղին:
 41. Մահարին՝ բանաստեղծ:
 42. Մահարու արձակը. պատմվածքները:
 43. Մահարու արձակը. «Մանկություն», «Պատանեկություն», «Երիտասարության սեմին»:
 44. Մահարու «Այրվող այգեստաններ» վեպը. ստեղծագործական պատմությունը, միջավայրը, մարդը եւ երկիրը:
 45. Ստալինյան հալածանքներըՄահարու«Ծաղկած փշալարեր» վիպակում:
 46. Հայ գրականությունը հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին:
 47. Նաիրի Զարյան. Կենսապատումը եւ ստեղծագործական ուղին:
 48. Նաիրի Զարյանի արձակը. «Հացավան»:
 49. Նաիրի Զարյանը ՝ բանաստեղծ:
 50. Հովհաննես Շիրազ. կենսապատումը եւ ստեղծագործական ուղին:
 51. Շիրազի քնարերգությունը. ժողովածուներ:
 52. Համո Սահյանի ստեղծագործությունը: Ժողովածուները:
 53. Համո Սահյանի բնափիլիսոփայությունը:
 54. Պարույր Սեւակի կենսապատումը եւ ստեղծագործական ուղին:
 55. Պարույր Սեւակը եւ 60-ականների պոեզիան:
 56. Պարույր Սեւակի քնարերգությունը:
 57. Պարույր Սեւակի պոեմները: «Անլռելի զանգակատուն»:
 58. Պարույր Սեւակը՝ քննադատ:
 59. Սերո Խանզադյանի պատմվածքները եւ վեպերը:
 60. Սիլվա Կապուտիկյանի բանաստեղծությունը:
 61. Ազգային զարթոնքը ետպատերազման շրջանում(Գ. Էմին, Մարո Մարգարյան, Վիգեն Խեչումյան, Պերճ Զեյթունցյան, Աղասի Այվազյան եւ ուրիշներ):
 62. Անկախության շրջանի գրականության միտումները: Դեմքեր, գործեր:
 63. Սփյուռքահայ գրականության ձեւավորումը: Օջախները, ազգային հաստատությունները:
 64. Սփյուռքահայ գրական շարժումներ եւդ պրոցներ:
 65. Վերապրող գրողներ՝ Չոպանյան, Օշական, Օտյան, Շանթ, Թեքեյան եւ ուրիշներ:
 66. Սփյուռքահայ մամուլը, վայրեր, խմբագիրներ:
 67. Օտարագիր գրողներ. Ուիլյամ. Սարոյան, ՄայքլԱռլեն, ԱրմենԼյուբեն, ՇառլԱզնավուր, Լեւոն-ԶավենՍյուրմելյան:
 68. Ամերիկահայ գրչօջախը. դեմքեր, հատկանիշներ:
 69. Վահան Թեքեյանի կենսապատումը եւ ստեղծագործական ուղին:
 70. Վահան Թեքեյանի ժողովածուները: «Սեր» ժողովածուն:
 71. Հակոբ Օշականի կենսապատումը եւ ստեղծագործական ուղին:
 72. Օշականի պատմվածքները:
 73. Օշականը՝ վիպագիր:
 74. Համաստեղի կենսապատումը եւ ստեղծագործական ուղին:
 75. Համաստեղի գյուղագրության հատկանիշները. «Գյուղը» եւ «Անձրեւ» ժողովածուները:
 76. Շահնուրի կենսապատումը եւ ստեղծագործական ուղին:
 77. Շահնուրի «Նահանջը առանց երգի» վեպը:
 78. Շահնուրը՝ պատմվածագիր: «Առավոտյան շեփոր»:
 79. Շահնուրի դիմադրական կերպարները Փարիզում:
 80. Հակոբ Մնձուրու կենսապատումը եւ ստեղծագործական ուղին:Մնձուրու պատմվածքները:
 81. Շուշանյանի կենսապատումը եւ ստեղծագործական ուղին:
 82. Շուշանյանի վիպագրության հատկանիշները: «Ճերմակ Վարսենիկ» վիպակը:
 83. Կոստան Զարյանի կենսապատումը եւ ստեղծագործական ուղին:
 84. Զարյանի «Նավը լերան վրա» վեպը: Ստեղծագործական պատմությունը եւ ժամանակը:
 85. Զարյանի պոեմները: «Տատրագոմի հարսը»:
 86. Մուշեղ Իշխանի բանաստեղծությունը: Ժողովածուները:
 87. Զահրատի ժողովածուները: «Մեծ քաղաքը»:
 88. Զարեհ Խրախունու բանաստեղծության յուրահատկությունը:
 89. Զարեհ Խրախունու «Լեռն ի վեր», «Հոգեհանգիստ», «Այսծառըսուրբ», «Անձրեւ», «Դաշտըանտեր» բանաստեղծությունները:
 90. Ռոպեր Հատտեճյանի ստեղծագործությունը (հուշագրությունը եւ «Առաստաղ» վեպը):