Lusine Hambardzumyan's publications

Sort By
Year
Publication year (field_publication_year)

Publication: Article

Կենսաթոշակային ֆոնդերում մասնակցության վրա ֆինանսական ներգրավվածության ազդեցության գնահատումը

Vol. «Տարածաշրջան և աշխարհ» գիտավերլուծական հանդես, հատոր XII No. 3 pp. 124-131 (2021)

URL: http://geopolitika.am/dir/journal/2021_03/

Description: Բանալի բառեր - կենսաթոշակային ֆոնդեր, կամավոր կենսաթոշակային համակարգ, ֆինանսական ներգրավվածություն, ֆինանսական գրագիտություն, ինստիտուտների նկատմամբ վստահություն


Կյանքի ցիկլի մոդելի կիրառման նպատակահարմարությունը ՀՀ կենսաթոշակային ֆոնդերում

No. 1(61) pp. 9-24 (2021)

URL: https://asue.am/am/messenger-of-asue-2021-n1

Description: Բանալի բառեր - կենսաթոշակային համակարգ, կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների կառուցվածք, կյանքի ցիկլի մոդել, կյանքի ոճի մոդել


ՀՀ կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների կառուցվածքի վերլուծությունը և զարգացման հեռանկարները