Nonna Grigoryan's publications

Sort By
Year
Publication year (field_publication_year)

Publication: Article

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach 1858) տեսակի էկոլոգիակենսաբանական առանձնահատկությունները Արցախի էնտոմոֆաունայում