Архив защит

Дата (YYYY-MM)
Июн 14 2024
Влияние различных стрессовых факторов на параметры роста дрожжей и активность антиоксидантных ферментов Ереванский государственный университет Биохимия ( Գ.00.04 )
Дек 19 2022
Воздействие новых профилактических и терапевтических соединений при экспериментальном инсульте Институт биохимии имени Г. Бунятяна Биохимия ( Գ.00.04 )
Дек 16 2022
Выявление цитруллинированности аденозиндезаминазы в синовиальной жидкости и ее идентификация в качестве нового аутоантигена при ревматоидном артрите Институт биохимии имени Г. Бунятяна Биохимия ( Գ.00.04 )
Дек 09 2022
Исследование совместного действия экстрактов лекарственных растений и наночастиц металлов для лечения и профилактики развития цирроза печени Российско-Армянский университет Биохимия ( Գ.00.04 )
Июл 22 2022
Получение комплексов катионных порфиринов с церулоплазмином и трансферрином для фотодинамической терапии Институт биохимии имени Г. Бунятяна Биохимия ( Գ.00.04 )
Май 24 2022
Активность кальцинейрина при патофизиологии рака женских репродуктивных органов Институт биохимии имени Г. Бунятяна Биохимия ( Գ.00.04 )
Май 06 2022
Метаболические изменения и структурные повреждения ДНК у рентген-облученных дрожжей C.guilliermondii NP-4 Ереванский государственный университет Биохимия ( Գ.00.04 )
Сен 17 2021
Взаимодействие протонной F0F1-атфазы и формиат-водород-лиазы при ферментации различных источников углерода и их смесей Ереванский государственный университет Биохимия ( Գ.00.04 )
Июл 14 2021
Окислительно восстановительная регуляция конечных этапов брожения и возможность его применения при переработке органических отходов Ереванский государственный университет Биохимия ( Գ.00.04 )
Апр 16 2021
Количественные изменения нейроактивных аминокислот в мозгу и поджелудочной железе крыс в норме и при экспериментальном сахарном диабете Институт биохимии имени Г. Бунятяна Биохимия ( Գ.00.04 )
Окт 09 2020
Механизмы нейродегенерации и нейропротекции в спинном мозге при экспериментальной болезни Паркинсона Институт биохимии имени Г. Бунятяна Биохимия ( Գ.00.04 )
Июл 02 2020
Окисление смешанных источников углерода в процессе брожения в Escherichia coli Ереванский государственный университет Биохимия ( Գ.00.04 )
Дек 18 2019
Ամֆետամինով մակածված առնետի երկբևեռ խանգարման մոդելում LBC1 պրոբիոտիկների կոմպլեքսի ազդեցությունը ուղեղի L-արգինինի նյութափոխանակության վրա ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Июл 16 2019
Որոշ բակտերիաների ԱԵՖ-ազային ակտիվության բնութագրումը գլիցերոլի և գլյուկոզի օքսիդացման պայմաններում Երևանի պետական համալսարան Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Янв 24 2018
Հայաստանի ֆլորայի որոշ դեղաբույսերի կենսաքիմիական առանձնահակությունները Երևանի պետական համալսարան Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )