Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուլ. 16 2024
Origanum vulgare L. և Ocimum basilicum var. purpureum բույսերից անջատված միացությունների կենսաբանական ակտիվությունն ու ազդեցության մեխանիզմները Երևանի պետական համալսարան Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Հուն. 14 2024
Որոշ խմորասնկերի աճի և հակաօքսիդանտային ֆերմենտների ակտիվության վրա սթրեսային գործոնների ազդեցության մեխանիզմները Երևանի պետական համալսարան Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Դեկ. 19 2022
Նոր միացությունների կանխարգելիչ և բուժիչ ազդեցությունը փորձարարական ինսուլտի պայմաններում ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Դեկ. 16 2022
Ադենոզինդեամինազի ցիտրուլինացման բացահայտումը սինովիալ հեղուկում և դրա նույնականացումը որպես աուտոհակածին ռևմատուդ արթրիտի դեպքում ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Դեկ. 09 2022
Դեղաբույսերի լուծամզվածքների և մետաղների նանոմասնիկների համատեղ ազդեցության ուսումնասիրությունը լյարդի ցիռոզի զարգացման կանխարգելման և բուժման համար Հայ-Ռուսական համալսարան Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Հուլ. 22 2022
Կատիոնային պորֆիրինների հետ ցերուլոպլազմինի և տրանսֆերինի կոմպլեքսների ստացումը ֆոտոդինամիկ թերապիայի համար ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Մայ. 24 2022
Կալցինեյրինի ակտիվությունը կանանց վերարտադրողական օրգանների քաղցկեղի պաթոֆիզիոլոգիայում ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Մայ. 06 2022
Նյութափոխանակային փոփոխությունները և ԴՆԹ-ի կառուցվածքային վնասվածքները ռենտգենյան ճառագայթահարման ենթարկված C.guilliermondii NP-4 խմորասնկերում Երևանի պետական համալսարան Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Սեպ. 17 2021
Պրոտոնային F0F1-աեֆազի և մրջնաթթուջրածինլիազի փոխազդեցությունը ածխածնի տարբեր աղբյուրների և դրանց խառնուրդների խմորման ընթացքում Երևանի պետական համալսարան Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Հուլ. 14 2021
Խմորման վերջնափուլերի օքսիդավերականգնողական կարգավորումը և դրա կիրառման հնարավորությունը օրգանական թափոնների մշակման գործում Երևանի պետական համալսարան Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Ապրիլ 16 2021
Առնետի գլխուղեղում և ենթաստամոքսային գեղձում նյարդաակտիվ ամինաթթուների քանակական փոփոխությունները նորմայում ու փորձարարական շաքարախտի դեպքում ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Հոկ. 09 2020
Նեյրոդեգեներացիայի և նեյրոպրոտեկցիայի մեխանիզմները ողնուղեղում փորձարարական Պարկինսոնի հիվանդության ժամանակ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Հուլ. 02 2020
Խմորման ընթացքում ածխածնի աղբյուրների խառնուրդների օքսիդացումը ESCHERICHIA COLI-ում Երևանի պետական համալսարան Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Դեկ. 18 2019
Ամֆետամինով մակածված առնետի երկբևեռ խանգարման մոդելում LBC1 պրոբիոտիկների կոմպլեքսի ազդեցությունը ուղեղի L-արգինինի նյութափոխանակության վրա ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Հուլ. 16 2019
Որոշ բակտերիաների ԱԵՖ-ազային ակտիվության բնութագրումը գլիցերոլի և գլյուկոզի օքսիդացման պայմաններում Երևանի պետական համալսարան Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )