Функционализация пропаргильных систем C, N, O - нуклеофилами в присутствии ацетатов ртути (II) и кадмия (II)

Соискатель
Искомая ученая степень
Доктор наук
Специальность
Органическая химия
Բ.00.03
Совет
Ведущая организация
Հյուսիս-Կովկասյան դաշնային համալսարան
Дата защиты
Завершено

2023

Подтверждено

2022

Ընդդիմախոս Ա.Փ.Ենգոյանի կարծիքը
Ա.Փ.Ենգոյան (1.11 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հյուսիս-Կովկասյան դաշնային համալսարան (1.42 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Ց.Մալխասյանի կարծիքը
Ա.Ց.Մալխասյան (1.35 MB)
Ընդդիմախոս Հ.Գ. Խաչատրյանի կարծիքը
Հ.Գ. Խաչատրյան (1.21 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Հոբոսյան (830.23 KB)