Պրոպարգիլային համակարգերի ֆունկցիոնալացումը C, N, O - նուկլեաֆիլներով սնդիկի (II) և կադմիումի (II) ացետատների ներկայությամբ

Հայցորդ
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Հյուսիս-Կովկասյան դաշնային համալսարան
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Ա.Փ.Ենգոյանի կարծիքը
Ա.Փ.Ենգոյան (1.11 MB)
Ընդդիմախոս Հ.Գ. Խաչատրյանի կարծիքը
Հ.Գ. Խաչատրյան (1.21 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հյուսիս-Կովկասյան դաշնային համալսարան (1.42 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Ց.Մալխասյանի կարծիքը
Ա.Ց.Մալխասյան (1.35 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Հոբոսյան (830.23 KB)