Применение метода «Обработки естественного языка» в решении экономических задач

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Математическое моделирование экономики
Ը.00.08
Дата защиты
Завершено

2023

Подтверждено
Ընդդիմախոս Ն.Ս. Քոչինյանի կարծիքը
Ն.Ս. Քոչինյան (297.02 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (367.44 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Հ. Առաքելյանի կարծիքը
Ա.Հ. Առաքելյան (259.43 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Քարամյան (985.26 KB)