«Բնական լեզվի մշակման» մեթոդի կիրառությունները տնտեսվարման խնդիրների լուծումներում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում
Ը.00.08
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ն.Ս. Քոչինյանի կարծիքը
Ն.Ս. Քոչինյան (297.02 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (367.44 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Հ. Առաքելյանի կարծիքը
Ա.Հ. Առաքելյան (259.43 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Քարամյան (985.26 KB)