Քերմանշահի ժայռաքանդակները (մ.թ.ա. 3-րդ հազարամյակից մինչև մ. թ. 7-րդ դար)

2016

Confirmed