Յազդանպանահ Մաջիդ Ահամդի, Արվեստագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-