Linguopragmatic peculiarities of Formal and Informal Interviews in the 21st Century American Press

2022

Մերժում խորհրդում
Ընդդիմախոս Գ.Ռ.Գասպարյանի կարծիքը
Գ. Գասպարյան (1.86 MB)
Ընդդիմախոս Կ.Ա.Վելյանի կարծիքը
Կ.Ա.Վելյան (761.01 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ. Հակոբյան (375.81 KB)