21-րդ դարի ամերիկյան մամուլում պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հարցազրույցների լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Մերժում խորհրդում
Ընդդիմախոս Կ.Ա.Վելյանի կարծիքը
Կ.Ա.Վելյան (761.01 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Ռ.Գասպարյանի կարծիքը
Գ. Գասպարյան (1.86 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ. Հակոբյան (375.81 KB)