ԲՈԿ-Ի 2023թ․ ՑԱՆԿՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԵՐԻՆ Ի ԼՐՈՒՄՆ

 

Հարգելի խմբագիրներ,

ԲՈԿ-ի համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների 2023 թվականի ցուցակում ընդգրկվելու հայտին ի լրումն անհրաժեշտ է մինչև սթ հունվարի 25-ը առանձին արխիվացված (zip) ֆայլով bok.journals@gmail.com էլ փոստին ուղարկել 2022 թվականի համարների նյութերում արտերկրից մասնագետի ներկայացրած գրախոսությունների էլեկտրոնային տարբերակները՝ նշելով մասնագետի ամբողջական անուն ազգանունը, գիտական աստիճանը, երկիրը։


Հարգանքով՝
Բարձրագույն որակավորման կոմիտե