The effect of monetary policy on the development of the economy /with the example of RA/

2023

Մերժում խորհրդում
Ընդդիմախոս Լ.Վ. Բարխուդարյանի կարծիքը
Լ.Վ. Բարխուդարյան (272.43 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (746.78 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Գ. Մնացականյանի կարծիքը
Հ.Գ. Մնացականյան (301.86 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Վարժապետյան (500.76 KB)
Մերժում խորհրդում
Նախկին պաշտպանության օր
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (966 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Գ. Մնացականյանի կարծիքը
Հ.Գ. Մնացականյան (1.5 MB)
Ընդդիմախոս Լ.Վ. Բարխուդարյանի կարծիքը
Լ.Վ. Բարխուդարյան (1.14 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Վարժապետյան (698.12 KB)