Դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսության զարգացման վրա /ՀՀ օրինակով/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Մերժում խորհրդում
Ընդդիմախոս Լ.Վ. Բարխուդարյանի կարծիքը
Լ.Վ. Բարխուդարյան (272.43 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (746.78 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Գ. Մնացականյանի կարծիքը
Հ.Գ. Մնացականյան (301.86 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Վարժապետյան (500.76 KB)
Նախկին պաշտպանության օր
Մերժում խորհրդում
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (966 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Գ. Մնացականյանի կարծիքը
Հ.Գ. Մնացականյան (1.5 MB)
Ընդդիմախոս Լ.Վ. Բարխուդարյանի կարծիքը
Լ.Վ. Բարխուդարյան (1.14 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Վարժապետյան (698.12 KB)