Creation of the People's and Soviet republics of Azerbaijan and the process of formation of the Azerbaijani ethnos in the 1920-1930s.

2024

Confirmed

2023

Ընդդիմախոս Գ.Ստեփանյանի կարծիքը
Գ.Ստեփանյան (281.43 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (129.63 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Այվազյանի կարծիքը
Գ.Այվազյան (142.07 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Հարությունյան (643.58 KB)