Supersymmetric mechanics with Kahler phase space

2024

Ընդդիմախոս Տ.Հակոբյանի կարծիքը
Տ.Հակոբյան (187.52 KB)
Ընդդիմախոս Ռ.Պողոսյանի կարծիքը
Ռ.Պողոսյան (159.68 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Համբուրգի համալսարան, Տեսական ֆիզիկայի II ինստիտուտ (77.22 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
է.Խաստյան (414.34 KB)