Կելերյան փուլային տարածություններով սուպերսիմետրիկ մեխանիկաներ

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Համբուրգի համալսարան, Տեսական ֆիզիկայի II ինստիտուտ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Տ.Հակոբյանի կարծիքը
Տ.Հակոբյան (187.52 KB)
Ընդդիմախոս Ռ.Պողոսյանի կարծիքը
Ռ.Պողոսյան (159.68 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Համբուրգի համալսարան, Տեսական ֆիզիկայի II ինստիտուտ (77.22 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
է.Խաստյան (414.34 KB)