Կոնֆորմ անոմալիա և ԱդՍ/ԿԴՏ համապատասխանությունում, Մ-տեսության և Դ-բրեյնների սիմետրիաները

2002

Confirmed