Մանվելյան Ռուբեն Պետրոսի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-