ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ (Նորագույն շրջանի հայ գրականություն)

Questions
 1. Հայ նորագույն գրականության սկզբնավորումը:
 2. Հայ նորագույն գրականության զարգացման առանձնահատկությունները:
 3. Եղիշե Չարենցի /1897-1937/ կյանքի գլխավոր դեպքերը և դրանց արձագանքը նրա ստեղծագործության մեջ:
 4. Եղիշե Չարենցի բանաստեղծական առաջին շարքերը /<<Երեք երգ>>, <<Տեսիլաժամեր>>, <<Հրո երկիր>>, <<Լիրի­կական բալլադներ>>/:
 5. Ազգային երազն ու իդեալները Չարենցի <<Կապուտաչյա հայրենիքում>>:
 6. Երազների փլուզումն ու հիասթափությունը /<<Դանթեական>>, <<Վահագն>>, <<Աթիլլա>>, <<Հարդագողի ճամփորդները>>, <<Տաղ անձնական>> և այլն/:
 7. Եղիշե Չարենցի <<Սոմա>>, <<Ամբոխները խելագարված>> պոեմները:
 8. Երկրի ճակատագրի ու անհատի զոհաբերության հարցը <<Մահվան տեսիլ>> բանաստեղծության մեջ:
 9. Եղիշե Չարենցի <<Տաղարան>> շարքը:
 10. Հայրենասիրության բարձրագույն արտացոլումը /<<Ես իմ անուշ Հայաստանի>>/:
 11. <<Երկիր Նաիրի>> վեպը, նրա երկպլան բնույթը. երգիծանքի ու ողբերգության քաղաքական ու գաղափարական հիմքերը:
 12. <<Էպիքական լուսաբաց>> /1930/ ժողովածուի ստեղծագործական, ծրագրային, գեղագիտական դրույթները:
 13. <<Գիրք ճանապարհի>> /1934/ ժողովածուն:
 14. Հայրենիքի ու ժողովրդի անցյալը վերաիմաստավորող պոեմները /<<Պատմության քառուղիներով>>, <<Սասունցի Դավիթ>>, <<Մահվան տեսիլ>>/:
 15. Եղիշե Չարենցի ստեղծագործության վերջին շրջանը /1934-1937/ <<Անտիպ և չհավաքված երկեր>>, <<Անհայտ էջեր>>/:
 16. Դերենիկ Դեմիրճյանի /1877-1956/ կյանքը և գրական գործունեությունը:
 17. Դերենիկ Դեմիրճյանի պատմվածքները;
 18. <<Քաջ Նազար>> կատակերգությունը:
 19. <<Երկիր հայրենի>> դրամայի հայրենասիրական ոգին:
 20. <<Գիրք ծաղկանց>> պատմվածքի գեղարվեստական աշխարհը, բանաստեղծական, փիլիսոփայական ոճը:
 21. <<Վարդանանք>> /1944/ վեպի ստեղծագործական պատմությունը: Վեպի արտաքին և ներքին կոնֆլիկտները; Ազատության, անկախության, հայրենասիրության տարերքը և հերոսների հեղինակային արժեքավորումն այս տեսանկյունից: Ավարայրի խորհուրդը: Միասնական ու տևական մաքառումը իբրև հայոց պատմական ճանապարհի փիլիսոփայություն: Վեպի արդիականությունը:
 22. Ստեփան Զորյանի /1889-1967/ կյանքը և ստեղծագործական ուղու գլխավոր հանգրվանները:
 23. Ստեփան Զորյանի <<Տխուր մարդիկ>> /1918/ ժողովածուն:
 24. Շահի, սեփականության կիրքը <<Ցանկապատ>> /1923/, <<Խնձորի այգին>> շարքերում:
 25. <<Պատերազմ>> /1925/ շարքի հակապատերազմական ուղղվածությունը:
 26. <<Մի կյանքի պատմություն>> վեպը որպես պատմական մի ժամանակահատվածի սոցիալական, հոգեբանական ու քաղաքական դիմանկար:
 27. Զորյանի պատմական եռագրությունը /<<Պապ թագավորը>>, <<Հայոց բերդը>>, <<Վարազդատ>>/: Վեպերի պատմականությունը և արդիական հնչեղությունը:
 28. Ակսել Բակունցի /1899 - 1937/ կյանքի կարևոր դեպքերը, ստեղծագործական ճանապարհը:
 29. Ակսել Բակունցի <<Մթնաձոր>> ժողովածուն:
 30. Ակսել Բակունցի <<Սև ցելերի սերմնացանը>> ժողովածուն:
 31. Կորուսյալ հայրենիքի հուշը /<<Քեռի Դավոն>>, <<Լառ-Մարգար>>, <<Ծիրանի փողը>>/:
 32. Հեղափոխության գաղափարները և հայ գյուղացին /<<Բրուտի տղան>>, <<Վանդունց Բադին>>, <<Սև ցելերի սերմնացանը>>/: Երգիծանքը /<<Հովնաթան մարչ>>, <<Կյորես>>/:
 33. Երգիծանքի քաղաքական առանցքներն ու բարոյական ակունքները:
 34. Ժողովրդի կյանքի տարեգրությունը /<<Կարմրաքար>>/:
 35. Մեծ անհատի կերպարը <<Խաչատոր Աբովյան>> վեպում:
 36. Գուրգեն Մահարու /1903-1969/ կյանքի ու ստեղծագործական ճանապարհի ընթացքը:
 37. Գուրգեն Մահարու /1903-1969/ կյանքի ու ստեղծագործական ճանապարհի ընթացքը:
 38. <<Մանկություն>> /1929/, <<Պատանեկություն>> /1930/ և <<Երիտասարդության սեմին>> /1955/ վիպակների կառուցվածքային, թեմատիկ ու գեղարվեստական միասնականությունը
 39. <<Այրվող այգեստաններ>> վեպը:
 40. Ստալինյան համակենտրոնացման ճամբարների պատկերը <<Ծաղկած փշալարեր>> վիպակում /1988/ ու սիբիրյան շարքի պատմվածքներում
 41. Հայ գրականությունը պատերազմի տարիներին /1941-45թթ./:
 42. Գեղամ Սարյանի` պատերազմի թեմայով բանաստեղծությունները, պոեմներն ու բալլադները:
 43. Նաիրի Զարյանի<<Երկու հանճարեղ գլուխ>> բանաստեղծությունն իբրև ստեղծագործական երերուն ներքին վիճակի արտահայտություն
 44. <<Արա Գեղեցիկ>> /1944/ դիցապատմական ողբերգությունը:
 45. Հովհաննես Շիրազի /1914-1984/ կյանքը և գրական գործունեությունը
 46. Առաջին գիրքը` <<Գարնանամուտը>>
 47. <<Բիբլիական>> պոեմը
 48. <<Քնար Հայաստանի>> եռահատոր ժողովածուն:
 49. <<Հայոց դանթեականը>> պոեմը:
 50. Մոր կերպարը <<Հուշարձան մայրիկիս>> /1968/ ժողովածուում:
 51. Սփյուռքահայ գրականությունը 1920-40-ական թթ.:
 52. Վահան Թեքեյանի /1878-1945/ կյանքը և ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը
 53. Հակոբ Օշականի /1883-1948/ կյանքը և ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը
 54. Հակոբ Օշականի պատմվածքները;
 55. Հակոբ Օշականը Վիպասան;
 56. Կոստան Զարյանի /1885-1969/ կյանքը և ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը:
 57. <<Տատրագոմի հարսը>> պոեմը:
 58. <<Նավը լեռան վրա>> վեպը և նրա գրական ճակատագիրը:
 59. Մուշեղ Իշխանի /1914-1990/ կյանքը և ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը:
 60. Համաստեղի /1895-1966/ կյանքը և ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը: Համաստեղյան պատմվածքի գեղարվեստական հատկանիշները և մոտիվները: Վիպագրական փորձերը
 61. <<Հայաստանի լեռներու սրնգահարը>> դրաման:
 62. Հակոբ Մնձուրու /1886-1978/ կյանքը և ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը: Մնձուրու գյուղագրության առանձնահատկությունները
 63. Գլխավոր ժողովածուները /<<Կապույտ լույս>>, <<Արմտան>>, <<Կռունկ, ուստի կուգաս>>/:.
 64. Շահան Շահնուրի /1903-1974/ կյանքը և ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը: Շահնուրի գրականության յուրահատկությունները:
 65. <<Նահանջ առանց երգի>> վեպն իբրև սփյուռքահայ վիպագրության նվաճում:
 66. <<Հարալեզներուն դավաճանությունը>> ժողովածուն
 67. Վազգեն Շուշանյանի /1903-1941/ կյանքը և ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը: Շուշանյանի ստեղծագործության յուրահատուկ գծերը:
 68. Հայ նորագույն գրականության զարգացման շրջանները և առանձնահատկությունները հետպատերազմյան շրջանում
 69. Պատմավեպի ընդգրկման շրջանակների մեծացումը 1960-90-ական թթ.: Պատմության նորովի քննությունը Ս. Խանզադյանի, Պ. Զեյթունցյանի, Վ. Խեչումյանի, Խ. Գյուլնազարյանի, Աղասի Այվազյանի, Վարդան Գրիգորյանի, Արմեն Մարտիրոսյանի, Զորայր Խալափյանի վեպերում:
 70. 20-րդ դարասկզբին հայ ժողովրդի կյանքում տեղի ունեցած պատմական ողբերգության ու նրա հետևանքների անդրադարձը Հր. Քոչարի, Ս. Խանզադյանի, Դաշտենցի, Ստ. Ալաջաջյանի, Մ. Գալշոյանի երկերում:
 71. Ժամանակակից կյանքի պատկերը Ս. Խանզադյանի, Հր. Մաթևոսյանի, Ա. Այվազյանի, Վ. Պետրոսյանի, Զ. Խալափյանի, Ռ. Հովսեփյանի, Ն. Ադալյանի, Հովհ. Մելքոնյանի և այլոց երկերում:
 72. Հրանտ Մաթևոսյանի /1935-2002/ ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը:
 73. Առաջին ժողովածուն` <<Օգոստոսը>>:
 74. Ռեալիզմը, գրողի բարոյական կեցվածքը <<Մենք ենք, մեր սարերը>> վիպակում և <<Բեռնաձիեր>> շարքում:
 75. Հետպատերազմյան պոեզիայի առանձնահատկությունները և զարգացման շրջանները: Ժանրային, թեմատիկ ու ոճական բազմազանությունը:
 76. Համո Սահյանի /1914-1993/ կյանքը և գործը:
 77. Առաջին` <<Որոտանի եզերքին>> գիրքը:
 78. <<Քարափների երգը>>, <<Սեզամ բացվիր>> ժողովածուները:
 79. Համո Սահյանի Քնարերգության առանձնահատկությունները:
 80. Պարույր Սևակի /1924-1981/ կյանքը և գրական գործունեությունը:
 81. Առաջին ժողովածուն` <<Անմահները հրամայում են>>:
 82. <<Նորից քեզ հետ>> /1957/ ժողովածուն իբրև բանաստեղծական շրջադարձի սկիզբ:
 83. <<Անլռելի զանգակատուն>> պոեմի պատմական ու գեղարվեստական արժեքը:
 84. Բանաստեղծական նոր որոնումների ու սկզբունքների դրսևորումը <<Մարդը ափի մեջ>> ժողովածուում:
 85. Սևակի քաղաքացիական ու գեղագիտական իդեալները <<Եղիցի լույս>> ժողովածուում:
 86. <<Սայաթ-Նովա>> մենագրությունը և դասական գրողների մասին հոդվածները:
 87. Վահագն Դավթյանի /1922-1996/ կյանքը և գրական գործունեությունը:
 88. <<Ամառային ամպրոպ>>, ժողովածուն իբրև գեղագիտական-բարոյական ըմբռնումների շրջադարձի սկիզբ:
 89. <<Թոնդրակցիներ>> պոեմը:
 90. Պատմության թեմատիկայի գաղափարական ու ժանրային ինքնատիպ մշակումները <<Ծուխ ծխանի>> ժողովածուում:
 91. Հողի և աշխատանքի բանաստեղծական ընկալումը <<Գինու երգը>> ժողովածուում:
 92. Ժողովրդի պատմական ճակատագրի ու կորցրած հայրենիքի բանաստեղծական վերապրումը <<Անկեզ մորենի>> գրքում:
 93. Ժանրային ու իմաստային նվաճումներ <<Կապույտ լույս>>, <<Լույսն իբրև հաց>>, <<Ասք սիրո>>, <<Լույս առավոտի>> գրքերում:
 94. Գրական-քննադատական հոդվածները /<<Զուգահեռ ճանապարհ>> և <<Ի սկզբանե էր բանն…>> /:
 95. Սիլվա Կապուտիկյանի /1919-2007/ ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը
 96. Ուղեգրական արձակը /<<Քարավանները դեռ քայլում են>>, <<Խճանկար հոգու և քարտեզի գույներից>>/:
 97. Սփյուռքահայության առջև ծառացած հարցերի արծարծումը սփյուռքահայ գրականության մեջ 20-րդ դարի երկրորդ կեսին:
 98. Զահրատի /1924-2007/ բանաստեղծական մտածողության յուրահատկությունները: Գլխավոր ժողովածուները /<<Մեծ քաղաքը>>, <<Բարի երկինք>>, <<Կանանչ հող>>, <<Մեկ քարով երկու գարուն>>, <<Մաղ մը ջուր>>/:
 99. Հակոբ Կարապենցի /1925-1994/ ստեղծագործության ընդհանուր բնու­թագիրը
 100. նոր Ժամանակակից /անկախության շրջանի/ գրականության մեջ իշխող տրամադրությունները, դեմքերը և զարգացման միտումներն ու հեռանկարները: