Архив защит

Дата (YYYY-MM)
Нбр 25 2023
Исследование механических и оптических свойств структур, сформированных в изотропных и анизотропных средах Ереванский государственный университет Лазерная физика ( Ա.04.21 )
Окт 13 2023
Բաղադրյալ զարկերի մշակումը քվանտային տեխնոլոգիաների համար Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Сен 09 2023
Экспериментальное исследование лазерно-индуцированной флуоресценции в жидкокристаллических фотонных структурах и полимерах Ереванский государственный университет Лазерная физика ( Ա.04.21 )
Дек 18 2021
Новые методы формирования и тестирования фотонных структур, генерации пироэлектрических оптических солитонов и фотовольтаического пленения микро- и наночастиц с помощью Бесселева пучка Институт физических исследований Лазерная физика ( Ա.04.21 )
Июн 19 2021
Контроль атомных переходов и популяций скоростью сканирования частоты лазера и магнитным полем Институт физических исследований Лазерная физика ( Ա.04.21 )
Авг 27 2020
Пространственная динамика поляризации света в жидких кристаллах и в их смесях с красителями Ереванский государственный университет Лазерная физика ( Ա.04.21 )
Фев 20 2020
Մետաղական իոններով լեգիրված լիթիումի նիոբատ բյուրեղների ֆոտոռեֆրակցիոն և էլեկտրո-օպտիկական հատկություններ Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Окт 12 2019
Ջերմաէլեկտրական միաֆոտոն դետեկտորի զգայնուն տարրի մոդելի մշակումը Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Июн 29 2019
Լազերով մակածված հոդրոդինամիկական շարժումներ նանոմասնիկներով հարստացված իզոտրոպ և անիզոտրոպ հեղուկներում Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Июн 01 2019
Հոյնի ֆունկցիաներով նկարագրվող` մակարդակների հատմամբ երկվիճակ մոդելներ Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Июн 23 2018
Վերպատնեշային անցումն ու ֆոտոասոցիացիան բոզե-կոնդեսատներում Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Июн 16 2018
Ներկանյութով հարստացված հեղուկ բյուրեղական ֆոտոնային կառուցվածքներով լազերային միջավայրերի օպտիկական հատկությունների փորձարարական հետազոտումը Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Май 16 2018
Nostrification - 559 Նյովշատելի համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Фев 03 2018
Սպեկտրալ սեղմման և ինքնասեղմման օրինաչափությունների ուսումնասիրությունը կանոնավոր և պատահական մոդուլացված իմպուլսների համար Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Июн 03 2017
Ֆոտոնային բլոկադայի և փուլային փականքի ստացումը Կեռի ոչ գծային մարող համակարգերում Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )