Պետրոսյան Կարեն Արայի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-