Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Նոյ. 25 2023
Իզոտրոպ և անիզոտրոպ միջավայրերում ձևավորված կառուցվածքների մեխանիկական և օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրումը Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Հոկ. 13 2023
Բաղադրյալ զարկերի մշակումը քվանտային տեխնոլոգիաների համար Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Սեպ. 09 2023
Լազերով մակածված ֆլուորեսցենցիայի փորձարարական հետազոտումը հեղուկ բյուրեղական ֆոտոնային կառուցվածքներում և պոլիմերներում Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Դեկ. 18 2021
Ֆոտոնիկ կառուցվածքների գրառման և թեստավորման նոր եղանակներ, պիրոէլեկտրական օպտիկական սոլիտոնների գեներացում և միկրո- ու նանոմասնիկների ֆոտովոլտայիկ գերում Բեսելյան փնջի միջոցով ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Հուն. 19 2021
Ատոմական անցումների և բնակեցումների ղեկավարումը լազերի հաճախության ծրման արագությամբ և մագնիսական դաշտով ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Օգս. 27 2020
Լույսի բևեռացման տարածական դինամիկան հեղուկ բյուրեղներում և նրանց ներկանյութային խառնուրդներում Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Փետ. 20 2020
Մետաղական իոններով լեգիրված լիթիումի նիոբատ բյուրեղների ֆոտոռեֆրակցիոն և էլեկտրո-օպտիկական հատկություններ Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Հոկ. 12 2019
Ջերմաէլեկտրական միաֆոտոն դետեկտորի զգայնուն տարրի մոդելի մշակումը Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Հոկ. 08 2019
Նեղ օպտիկական ռեզոնանսների ձևավորում Cs, Rb Kատոմային գոլորշու բարակ շերտերում և կիրառությունները Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Հուն. 29 2019
Լազերով մակածված հոդրոդինամիկական շարժումներ նանոմասնիկներով հարստացված իզոտրոպ և անիզոտրոպ հեղուկներում Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Հուն. 01 2019
Հոյնի ֆունկցիաներով նկարագրվող` մակարդակների հատմամբ երկվիճակ մոդելներ Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Հուն. 23 2018
Վերպատնեշային անցումն ու ֆոտոասոցիացիան բոզե-կոնդեսատներում Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Հուն. 16 2018
Ներկանյութով հարստացված հեղուկ բյուրեղական ֆոտոնային կառուցվածքներով լազերային միջավայրերի օպտիկական հատկությունների փորձարարական հետազոտումը Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Մայ. 16 2018
Nostrification - 559 Նյովշատելի համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Փետ. 03 2018
Սպեկտրալ սեղմման և ինքնասեղմման օրինաչափությունների ուսումնասիրությունը կանոնավոր և պատահական մոդուլացված իմպուլսների համար Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )