Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Nov 25 2023
Study of mechanical and optical properties of structures formed in isotropic and anisotropic media Yerevan State University Laser physics ( Ա.04.21 )
Oct 13 2023
Բաղադրյալ զարկերի մշակումը քվանտային տեխնոլոգիաների համար Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Sep 09 2023
The experimental investigation of laser-induced fluorescence in liquid crystalline photonic structures and polymers Yerevan State University Laser physics ( Ա.04.21 )
Dec 18 2021
Novel methods for photonic structures recording and testing, generation of pyroelectric optical solition and micro- and nanoparticles photovoltaic trapping by a Bessel beam Institute for Physical Research Laser physics ( Ա.04.21 )
Jun 19 2021
Atomic transitions and population control by laser frequency scanning speed and magnetic field Institute for Physical Research Laser physics ( Ա.04.21 )
Aug 27 2020
The spatial dinamics of the polarization of light in liquid crystal-dye mixtures Yerevan State University Laser physics ( Ա.04.21 )
Feb 20 2020
Մետաղական իոններով լեգիրված լիթիումի նիոբատ բյուրեղների ֆոտոռեֆրակցիոն և էլեկտրո-օպտիկական հատկություններ Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Oct 12 2019
Ջերմաէլեկտրական միաֆոտոն դետեկտորի զգայնուն տարրի մոդելի մշակումը Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Jun 29 2019
Լազերով մակածված հոդրոդինամիկական շարժումներ նանոմասնիկներով հարստացված իզոտրոպ և անիզոտրոպ հեղուկներում Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Jun 01 2019
Հոյնի ֆունկցիաներով նկարագրվող` մակարդակների հատմամբ երկվիճակ մոդելներ Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Jun 23 2018
Վերպատնեշային անցումն ու ֆոտոասոցիացիան բոզե-կոնդեսատներում Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Jun 16 2018
Ներկանյութով հարստացված հեղուկ բյուրեղական ֆոտոնային կառուցվածքներով լազերային միջավայրերի օպտիկական հատկությունների փորձարարական հետազոտումը Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
May 16 2018
Nostrification - 559 Նյովշատելի համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Feb 03 2018
Սպեկտրալ սեղմման և ինքնասեղմման օրինաչափությունների ուսումնասիրությունը կանոնավոր և պատահական մոդուլացված իմպուլսների համար Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Jun 03 2017
Ֆոտոնային բլոկադայի և փուլային փականքի ստացումը Կեռի ոչ գծային մարող համակարգերում Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )