Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Ֆիզիոլոգիայի ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
023
Ֆիզիկայի Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա
Ա.04.16
024
Աչքի, ԼՕՌ հիվանդությունների և ստոմատոլոգիայի Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Ստոմատոլոգիա
ԺԴ.00.12
Աչքի հիվանդություններ
ԺԴ.00.19
025
Տեսական բժշկության Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Ախտաբանական անատոմիա և դատական բժշկություն
ԺԴ.00.09
Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա
ԺԴ.00.10
Դեղաբանություն
ԺԴ.00.14
026
Վիրաբուժության Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Վիրաբուժություն
ԺԴ.00.15
027
Թերապիայի Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Ներքին հիվանդություններ
ԺԴ.00.03
Սրտաբանություն
ԺԴ.00.04
Մանկաբուժություն
ԺԴ.00.06
028
Ճարտարապետության Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Ճարտարապետություն
ԺԸ.00.01
029
Շինարարության Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ, շինարարական նյութեր և շինարարական մեխանիկա
Ե.23.01
Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում
Ե.23.03
Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր
Ե.23.06
030
Մետալուրգիայի և նյութագիտության Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Նյութագիտություն
Ե.16.01
Մետալուրգիա
Ե.16.02
031
Կառավարման և ավտոմատացման Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը
Ե.13.01
Ավտոմատացման համակարգեր
Ե.13.02
032
Գյուղատնտեսության մեքենայացման Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ
Ե.20.01
033
Մեքենաշինության և մեքենագիտության Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Մեքենագիտություն
Ե.02.01
Մեքենաշինական արտադրության տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ
Ե.02.03
034
Բուսաբանության ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ
Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.05
035
Կենդանաբանության ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն
Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.08
036
Ինֆորմատիկայի ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ե.13.04
Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ
Ե.13.05
037
Էլեկտրատեխնիկայի Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրատեխնոլոգիաներ
Ե.09.01
038
Երկրաֆիզիկայի ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ
Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման մեթոդներ
ԻԴ.01.08
040
Կենսաքիմիայի ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Գ.00.03
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
042
Առողջապահության կազմակերպման Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Հիգիենա, մասնագիտական ախտաբանություն և թունաբանություն
ԺԴ.00.05
Համաճարակաբանություն
ԺԴ.00.16
Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում
ԺԴ.00.17
045
Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր
Ե.12.03
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
046